Kasopmaak

Het opmaken van de kas is een controle om te zien of de kas klopt. Hier wordt naast het contante geld ook de PIN, iDEAL, Creditcard, Bancontact, Sofort en cadeaubonbetaling geregistreerd.

Belangrijke aspecten binnen de kasopmaak:

  • Totale betalingen van kas, PIN, iDEAL, Creditcard, PayPal, Bancontact, Sofort en Cadeaubon
  • Contante betalingen worden automatisch geregistreerd
  • Indien er een extra bedrag wordt gepind wordt dit automatisch geregistreerd
  • Losse betalingen kunnen worden geregistreerd (bijvoorbeeld opname voor lunch)
  • Extra telling tussentijds mogelijk. Indien het getelde bedrag afwijkt van de verwachting vindt er automatisch een correctie plaats. 
  • Standaard wordt de eindstand van de dag, na telling, ook gebruikt als beginstand van de volgende dag. 
  • Indien geen eindtelling wordt uitgevoerd voert het systeem de eindtelling automatisch uit. 

De kasopmaak kun je activeren in de backend onder Kassa > Verkopen > Kasopmaak.