Importeren/exporteren klantgegevens

Alle klanten en afspraken kun je exporteren naar bekende export bestanden zoals Microsoft Excel (xlsx), Microsoft CSV en OpenOffice CSV.

Tevens is het mogelijk om je huidige klantenbestand te importeren in OnlineAfspraken.nl, indien je de gegevens uit je huidige software kunt exporteren. 

In onze backend ga je bovenaan naar Klanten > Klanten importeren. Download een voorbeeld bestand en plak daar alle klantinformatie in de juiste rijen. Importeer het opgeslagen bestand bij 'Bestand'.