Instellen eigen roosters en tijden

Indien u een proefaccount opstart wordt u gevraagd de openingstijden in te stellen. Het is mogelijk om op een later moment deze openingstijden aan te passen. U kunt ook een zomer- en winterrooster instellen. Hiervoor maakt u een nieuw rooster aan met een einddatum. 

Voor de resources (medewerker, locatie of apparaat) moet een apart rooster worden aangemaakt. Ga hiervoor naar Beheer > Resources en klik vervolgens op het klokje (=Rooster aanpassen) van de desbetreffende resource. Vervolgens kunt u voor de resource het generieke werkrooster aanpassen. 

Nu het werkrooster van de resource is ingesteld is het belangrijk om voor de desbetreffende resource een werkrooster per afspraaktype in te stellen. Er zijn wellicht bepaalde afspraaktypen die de resource niet kan uitvoeren. 

Het werkrooster van een afspraaktype kunt u ook wijzigen als u gaat naar Beheer > Afspraaktype en klik op het klokje achter het desbetreffende afspraaktype.