Gebruiker toevoegen

Voeg gebruikers (medewerkers) toe die met een eigen inlogaccount in de online agenda gaan werken. 

Het systeem van OnlineAfspraken.nl maakt het mogelijk dat je per gebruikersaccount geavanceerde gebruikersrechten kunt instellen. Dit kan o.a. op het gebied van afspraken, klanten, beschikbaarheid en synchronisatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in te stellen dat een medewerker alleen zijn eigen afspraken kan inzien of wel klanten kan aanmaken en zijn klanten kan inzien, maar niet kan aanpassen, verwijderen en exporteren.

Voor het instellen van de rechten per gebruiker ga je naar Instellingen > Gebruikers en voeg eventueel een gebruiker toe of klik op het slotje (symbool) achter de desbetreffende gebruiker. Via het scherm dat nu volgt kun je de rechten per gebruiker instellen door vinkjes te plaatsen. Vergeet niet om na het instellen van de rechten op opslaan te klikken.

Let Op: In het Solo-pakket is het niet mogelijk om meerdere gebruikersaccounts aan te maken. Hier kan enkel gebruik gemaakt worden van een hoofdgebruikersaccount. Vanaf Groei is er geen limiet op het aantal gebruikersaccounts voor medewerkers of andere personen die toegang dienen te krijgen.