Inform customer about appointment state

Vanaf het Groei pakket is het mogelijk om de status (wachtkamerfunctie / presentielijst) aan een afspraak mee te geven. Deze functie is handig indien bijvoorbeeld een behandelaar/instructeur de huidige status inzake de presentie wil inzien.

Werkwijze

Om een status in te stellen gaat u in de backend naar de afspraak van de desbetreffende klant. Klik vervolgens op de afspraak en pas de status aan door te klikken op 'Toevoegen'.

In het scherm dat nu volgt kunt u de juiste status aangeven; Aanwezig, Afspraak is gaande, Afspraak is klaar, Afwezig zonder bericht of Afwezig met bericht. Hierna klikt u op opslaan.
De status wordt vervolgens d.m.v. een symbooltjes in de agenda weergegeven. Ook als u met uw muis over de afspraak gaat ziet u de status van de afspraak.

Het is ook mogelijk om voor de afspraak een presentielijst aan bijvoorbeeld een instructeur/behandelaar te geven. Om deze uitdraai te maken klikt u in de backend aan de linkerkant op Afspraken overzicht. Filter vervolgens de afspraak door de datum aan te geven en het Afspraaktype. Kijk hierna in de rij van Status. Het is ook mogelijk om de lijst te exporteren naar Excel.