Eigen rooster per medewerker

Voor elke resource (medewerker, locatie of apparaat) kan je een apart rooster aanmaken. Je kan instellen dat de resource beschikbaar is volgens de openingstijden of je maakt een eigen werkrooster aan. Als het werkrooster is ingesteld kun je het werkrooster per afspraaktype instellen. Wellicht zijn er bepaalde afspraaktypen die de resource niet kan uitvoeren of op andere tijden. 

Support pagina beschikbaarheid