Appointments overview

Het afsprakenoverzicht is een weergave van alle afspraken. Binnen het afsprakenoverzicht is het mogelijk om diverse filters toe te passen. Per specifieke periode is het mogelijk om de volgende gegevens uit te draaien:

  • Totale afspraken
  • Totale afspraken per medewerker
  • Specifieke afspraken per medewerker
  • Hoe vaak er een locatie is geboekt
  • Aantal afspraken per klant
  • Specifieke afspraken per klant
  • Door de klant zelf geboekt

Het Afsprakenoverzicht vindt u door te klikken op Agenda en vervolgens te klikken aan de linkerkant in het paars op Afsprakenoverzicht.

Alle rapporten zijn te exporteren naar Microsoft Excel (xlsx), CSV of OpenOffice CSV.