Complex capacity/times

U kunt gebruik maken van complexe afspraken indien bijvoorbeeld tegelijkertijd een medewerker en ruimte nodig is.

Voor het instellen van complexe afspraken is het belangrijk dat u de plug-in ‘Complexe afspraaktypes’ activeert. Deze functie is beschikbaar vanaf het Groei pakket.

Werkwijze

Ga naar Instellingen > Extra functionaliteit en vink daar de plug-in ‘Complexe afspraaktypes’ aan en klik hierna onderaan de pagina op Opslaan.

U gaat vervolgens naar het desbetreffende afspraaktype en vink bij ‘Te boeken tijden bepalen’ ‘Koppelen van meerdere resources die op hetzelfde moment beschikbaar moeten zijn’ aan. Kies de resources die nodig zijn voor dit afspraaktype door te klikken op ‘Groep toevoegen’.