Schedules

Indien u een proefaccount opstart wordt u gevraagd de openingstijden in te stellen. Het is mogelijk om op een later moment deze openingstijden aan te passen. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om een zomer- en winterrooster in te stellen. Belangrijk is dan dat er een einddatum wordt ingevoerd en er een nieuw rooster wordt aangemaakt met een aansluitende datum.

Daarnaast moet er een roosters voor de resources (bv medewerker, locatie, apparaat) worden aangemaakt. Dit is in te stellen via Beheer > Resources en klik vervolgens op het klokje (=Rooster aanpassen) van de desbetreffende resource. Vervolgens kunt u voor de resource het generieke werkrooster aanpassen indien u klikt op bewerken (bloknootje met pennetje). 

Nu het werkrooster van de resource is ingesteld is het nog belangrijk om voor de desbetreffende resource en werkrooster per afspraaktype in te stellen. Er zijn wellicht bepaalde afspraaktypen die de resource niet kan uitvoeren. 

Het is ook mogelijk om dit op een andere plek in te stellen bij het rooster van het afspraaktype. Hiervoor gaat u naar Beheer > afspraaktype en klik op het klokje achter het desbetreffende afspraaktype.

 

U kunt hier ook een rooster voor een resource toevoegen of aanpassen.