Email with attachment

Het is mogelijk om bijlage(n) mee te laten sturen met berichten. Vanaf het Pro pakket (€ 49,95 excl. BTW p/m) is het mogelijk om verschillende bijlage(n) per bericht per afspraaktype mee te sturen.

Werkwijze

In de backend gaat u naar Beheer > Berichten > Bijlagen en klik op 'Bijlage toevoegen'.

Upload de bijlage en geef een beschrijving + bestandsnaam aan de bijlage. Vanaf het Pro pakket is het mogelijk om aan te vinken met welke berichten de bijlage meegestuurd moeten worden. 

Pro Pakket: ga naar het desbetreffende afspraaktype via Beheer > Afspraaktype en klik op bewerken (bloknootje met pennetje). Scroll vervolgens naar beneden en geef bij 'Berichten voor dit afspraaktype' aan welk bericht (variant) moet worden gestuurd en welke bijlage(n). Klik hierna onderaan op Opslaan.