Bijlagen meesturen

Het is mogelijk om bijlage(n) mee te sturen met een e-mail bericht. Stuur bijvoorbeeld aanvullende informatie mee met een afspraakbevestiging. Vanaf het Pro-pakket is het mogelijk om verschillende bijlage(n) per bericht per afspraaktype mee te sturen.

Support pagina bijlagen meesturen.