Bijlagen meesturen

Het is mogelijk om bijlage(n) mee te sturen met een e-mail bericht. Stuur bijvoorbeeld aanvullende informatie mee met een afspraakbevestiging. Vanaf het Pro pakket is het mogelijk om verschillende bijlage(n) per bericht per afspraaktype mee te sturen.

Werkwijze

In de backend gaat u naar Beheer > Berichten > Bijlagen en klik op 'Bijlage toevoegen'. Upload de bijlage en geef een beschrijving + bestandsnaam aan de bijlage. 

Voor het Pro pakket: ga naar het desbetreffende afspraaktype via Beheer > Afspraaktype en klik op bewerken (bloknootje met pennetje). Scroll vervolgens naar beneden en geef bij 'Berichten voor dit afspraaktype' aan welk bericht moet worden gestuurd en welke bijlage(n). Klik hierna onderaan op Opslaan.