Groepslessen en workshops

Boekingen waarbij er gelijktijdig meerdere personen kunnen boeken kunnen door middel van een plug-in worden geactiveerd.  U kunt per afspraaktype instellen wat de capaciteit is waardoor u dit zelf niet meer hoeft bij te houden. Deze functie is geschikt voor onder andere seminars, groepslessen en evenementen. 

Indien u gebruik maakt van onze Kassa module is het tevens mogelijk om een variabele prijs voor het aantal personen in te stellen. In de widget wordt dan direct de prijs gegenereerd voor het ingegeven aantal personen.

Werkwijze

Ga naar Instellingen > Extra functionaliteit en vink de functionaliteit ‘Voor meerdere personen tegelijk reserveren, waarbij capaciteit wordt aangepast’ aan en klik onderaan op Opslaan.

Ga vervolgens naar Beheer > Afspraaktype en klik op ‘bewerken’ (bloknootje met pennetje) bij het desbetreffende afspraaktype waar u een prijsstaffel voor wilt instellen. Vink vervolgens bij Meerdere klanten tegelijk boeken ‘Activeren’ aan en geef het minimaal en maximaal aantal klanten aan die geboekt kunnen worden. Klik hierna onderaan op Opslaan.