DrsPapa.nl

DrsPapa.nl gebruikt onze boekingsmodule zowel in het Engels als in het Nederlands. Je maakt zo ook als buitenlandse klant eenvoudig een echo-afspraak. Op basis van het type echo, komen in het formulier specifieke vragen naar voren. Zo wordt er bij een geslachtsbepaling of reguliere echo gevraagd hoeveel weken je zwanger bent bij de afspraak, met alleen het aantal weken als antwoord-opties waarbij de afspraak kan. Hiermee voorkomt het bedrijf dat je een afspraak hebt die niet uitgevoerd kan worden.

Ga naar www.drspapa.nl/