Storneringen

Het is mogelijk om klanten te laten betalen voor een abonnement door middel van een automatische incasso. Om verschillende redenen kan het een keer voorkomen dat er een stornering ontstaat, bijvoorbeeld door onvoldoende saldo bij de klant. Het is dan ook belangrijk om het overzicht te behouden.

Je kan de ingediende incasso's vinden in OnlineAfspraken door te gaan naar Beheer > Online klantbetalingen > Incasso's. In de kolom 'status' (zie afbeelding onderaan) zie je of een betaling 'in afwachting' (incasso is ingediend, wachten op antwoord van bank klant), 'betaald' (incasso geslaagd, wordt volgende maandag aan je uitgekeerd) 'gestorneerd' (klant heeft gestorneerd  of ontoereikend saldo) of 'al uitbetaald' (dit bedrag is al uitgekeerd aan je bij de wekelijkse of maandelijkse uitbetaling) is.

Wat te doen bij een stornering?
Bij een stornering wordt er geen automatische actie vanuit OnlineAfspraken ondernomen, dit omdat het opnieuw incasseren na een bepaalde periode vaak niet zinvol is en wel extra storneringskosten met zich meebrengt. Wel ontvang je als bedrijf een notificatie, zodat je zelf actie kan ondernemen.

Je hebt 3 opties bij storneringen (zie afbeelding), dit zijn: 'abonnement dichtzetten' (voor als je op basis van de stornering het abonnement van de klant wil stoppen), 'opnieuw proberen' (bv. voor als er onvoldoende saldo was en je van de klant hebt vernomen dat je het opnieuw kan proberen) en 'handmatig verwerkt' (voor als je zelf de betaling op een andere manier hebt geregeld).

Let op: bij stornering bedragen de kosten € 1,85. Deze kosten worden verrekend met je Mollie tegoed.

Meer weten over abonnementen en automatische incasso's?
- Op deze support pagina lees je meer over abonnementen.
- Op deze support pagina lees je meer over automatische incasso's.