Wat zijn de voordelen van het afsprakensysteem en het inzicht in de managementinformatie?