Terminal

Het is mogeljk de kassa als terminal te gebruiken. Hierdoor maak je gebruik van de kassa zonder dat de online agenda open hoeft te staan. Om de terminal te openen ga je naar Kassa > Terminal. Medewerkers kunnen een eigen inlogcode gebruiken om de terminal mee te openen. Deze code stel je in onder Kassa > Terminal > Code medewerker instellen

In de terminal kun je diensten en producten direct afrekenen met de klant. De verkopen worden direct geregistreerd in de kassa. Ga hiervoor naar Kassa > Overzicht. De terminal biedt de mogelijkheid om rechtstreeks de kassabon af te drukken op je bonprinter.