Privacy, versie 08-03-2018

Dit is de privacy policy die geldt voor consumenten en de bij ons aangesloten Dienstverleners, die gebruik maken van de diensten van OnlineAfspraken.nl.

Onlineafspraken.nl BV
Savannahweg 8
3542 AW UTRECHT
Tel.: 030 2412042
E-mail: info@onlineafspraken.nl
www.onlineafspraken.nl

KvK Amsterdam: 34295008
BTW nummer: NL 8190.52.905.B.01

1. Inleiding

1.1. Onlineafspraken.nl BV (“OA”) biedt consumenten de mogelijkheid om online afspraken te maken bij de Dienstverlener van hun keuze, of dit nu een kapper, schoonheidsspecialist, garagebedrijf, tandarts of huisarts is (een “Dienstverlener”). Op de website van de Dienstverlener kan de consument de door de Dienstverlener aangeboden diensten selecteren, contactgegevens invullen en een afspraak maken. De consument ontvangt direct na het maken van de afspraak een bevestiging per mail en/of SMS. Een of twee dag(en) voor de afspraak ontvangt de consument per e-mail en/of SMS een herinnering, afhankelijk hoe de Dienstverlener dit heeft ingesteld. De diensten van OA wordt hierna aangeduid als de “Diensten”.

1.2. OA hecht eraan een helder privacy beleid te hanteren met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de consument (en de bij haar aangesloten Dienstverleners) die van de Diensten gebruik maakt (de “Consument”). Dit beleid wordt in deze privacy policy (de “Privacy Policy”) beschreven. OA houdt zich in alle gevallen aan de vereisten die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en de algemene verorderning gegevensbescherming (AVG).

1.3. De website www.onlineafspraken.nl en haar online reserveringssysteem is eigendom van en wordt onderhouden door of ten behoeve van OnlineAfspraken.nl

2. Doeleinden persoonsgegevensverwerking

2.1. OA verzamelt en verwerkt ten behoeve van de Dienstverlener persoonsgegevens van de Consument met de volgende doeleinden: (i) om de Dienstverlener in staat te stellen contact met de Consument op te nemen met betrekking tot de afspraak die de Consument heeft gemaakt, en (ii) om de Consument een bevestiging en later een herinnering van de afspraak te kunnen sturen een of twee dag(en) voordat deze plaatsvindt.

2.2. Anders dan in het kader van het hiervoor beschrevene zal OA persoonsgegevens van de Consument niet aan derden verstrekken, tenzij daartoe gehouden op grond van wet- of regelgeving.

2.3. De Dienstverlener blijft ten alle tijden eigenaar van de gegevens.

3. Cookies

3.1. Wanneer een Dienstverlener de website www.onlineafspraken.nl bezoekt, zal OA dat bezoek registreren door middel van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de Dienstverlener wordt opgeslagen, waardoor voor OA informatie beschikbaar komt over het gebruik van www.onlineafspraken.nl en waardoor voorkeuren, gebruikersnamen en wachtwoorden van de Dienstverlener onthouden kunnen worden. De informatie die middels cookies wordt verzameld is alleen te koppelen aan een computer en niet aan een bepaalde Dienstverlener. Het is dus niet mogelijk om de identiteit van de Dienstverlener daarmee te achterhalen. De Dienstverlener heeft de mogelijkheid om haar browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Het kan zijn dat www.onlineafspraken.nl daardoor niet meer optimaal gebruikt kan worden.

3.2. Wanneer een Consument via de website van een bij OA aangesloten Dienstverlener een afspraak maakt, zal OA dat bezoek registreren door middel van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de Consument wordt opgeslagen, waardoor de stappen voor het maken van een afspraak onthouden worden. De informatie die middels cookies wordt verzameld is alleen te koppelen aan een computer en niet aan een bepaalde Consument. Het is dus niet mogelijk om de identiteit van de Consument daarmee te achterhalen. De Consument heeft de mogelijkheid om hun browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Het kan zijn dat het maken van een afspraak dan iets minder goed werkt.

3.3. OA voldoet aan de cookiewetgeving en wij maken alleen gebruik van functionele cookies en niet van 3rd-party cookies voor het maken van een afspraak door de Consument via de website van de Dienstverlener. Voor onze eigen website www.OnlineAfspraken.nl maken wij gebruik van cookies t.b.v. Google Analytics.

4. Veiligheid van persoonsgegevens

4.1. OA treft passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de Consument adequaat beveiligd zijn tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Voorbeeld is een beveiligde https verbinding, waardoor de gegevens versleuteld worden Zij kan evenwel geen garantie geven dat persoonsgegevens die over het internet verzonden worden altijd 100% veilig zijn.

Indien gewenst kunnen we een bewerkersovereenkomst opstellen tussen uw en onze organisatie, waarin we vastleggen hoe wij de data verwerken en beschermen.

5. Bewaren van persoonsgegevens

5.1. OA zal persoonsgegevens van de Consument en Dienstverlener niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld en verwerkt zijn. In het geval persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, zal OA de persoonsgegevens verwijderen of daaruit alle identificeerbare kenmerken verwijderen.

5.2. Op verzoek van de Dienstverlener zal OA per direkt gegevens verwijderen. Ook heeft de Dienstverlener zelf de mogelijkheid om persoonsgegevens te verwijderen, deze zijn dan na twee dagen (backups) onherroepelijk verwijderd.

6. Inzage in en correctie/ verwijdering van persoonsgegevens

6.1. Op verzoek van de Consument en/of Dienstverlener zal OA binnen een termijn van vier weken schriftelijk inzage geven in het antwoord op de vraag of en zo ja welke persoonsgegevens van de betreffende Consument en/of Dienstverlener worden verwerkt. Op verzoek en indien daartoe gehouden zal OA de persoonsgegevens van een Consument en/of Dienstverlener bovendien binnen de daarvoor geldende termijnen corrigeren of verwijderen.

7. Wijzigingen

7.1. Indien OA de Privacy Policy om welke reden dan ook wijzigt, worden deze wijzigingen met onmiddellijke ingang op www.onlineafspraken.nl gepubliceerd. De laatste wijziging heeft op 12 juni 2017 plaats gevonden.

8. Vragen en verzoeken om informatie

8.1. Vragen en verzoeken om informatie kunnen worden gericht aan OA op het adres Onlineafspraken.nl BV, Savannahweg 8, 3542 AW Utrecht of per e-mail naar info@onlineafspraken.nl. OA is op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 030-2412042.

*****